Partner van…

Bron van veel goeds en creatiefs, bron van samen verder ontwikkelen, van plannen maken, van speelsheid, van trots.

Zomaar: door verschilllen, door ziekte, door verschillend tempo van ouder worden, gedragsveranderingen, gebeurtenissen kan dat anders worden. Geleidelijk aan of plotseling.

Hoe doe je dat dan? Als partner zijn overgaat in mantelzorg? Pittig soms!

Hoe ben je - en blijf je - een eerlijke, stimulerende, zorgende partner bij bijvoorbeeld ALS, toenemende alzheimer, parkinson, kanker, bij stoornissen in het autismespectrum of bij echt grote verschillen in energiek zijn of ouder worden?

Hoe doe je het met je eigen ruimte en behoeftes, je aspiraties? Wat is het dan dat jij nodig hebt en wat je voor jezelf moet organiseren?

Je lijf vertelt het wel; het leren luisteren naar wat je lichaam je vertelt, over hoe vermoeid het is en wat het mist, is nog niet zo gemakkelijk.

Hoe voorkom je een burnout? Hoe voorkom je prikkelbaarheid? Waar is de vriendschap als de wederkerigheid gaat verdwijnen?

Pasklare antwoorden zijn er niet: elke situaties is anders. We kunnen wel op zoek gaan met aandacht en met respect voor alle betrokkenen. Kan ik helpen met dat luisteren en denken? Ja, soms wel, al is het maar met even aandacht alleen voor jou….